Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, www.beryhive.com E-Ticaret Sitesi’nin (“Site”) Üye’lere ait kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin açıklamalar içermektedir. Site’ye giriş yapan ve/veya herhangi bir suretle Site’den faydalanan Üye, aşağıda belirtilen koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Beryhive, Site üzerinden Üye’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. Beryhive aynı zamanda; Üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üye’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Üye, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Beryhive, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Üye, her zaman, veritabanında saklı olan kişisel bilgilerine, bunların kaynağına, alıcısına ve saklama amacına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini, Beryhive tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir.
Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, şifreler, kart numaraları ve sair husus 128 bit şifreleme sistemi ile şifrelendirilip, Beryhive arayüzü aracılığıyla işlem yapılan Banka’ya yönlendirilir. Bu aşamada aktarılan bilgiler Beryhive'a ait veri tabanında depolanmamakta, verilere yalnızca Üye ve Banka erişebilmektedir.
Site’den yapılan alışverişler SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmıştır. SSL teknolojisi, Üye’ye ait her türlü gizli, özel bilgi/bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması, istenmeyen kişi ve/veya kurumlar tarafından alınıp, kullanılmasını engellemektedir.
Beryhive, Site’yi ziyaret eden Üye’nin Site kullanımına ilişkin teknik tercihlerini analiz etme amacıyla cookie (çerez) adı verilen veri dosyaları kullanmaktadır. Üye, istediği takdirde cookie kullanımını önleme amacıyla browser (tarayıcı) ayarlarını değiştirebilme imkanına sahiptir.
Web Sitesi Ünvanı:  Beryhive Tekstil & Hazır Giyim - Berk Yıldız
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No:8/3 Çankaya/Ankara
E-posta : hello@beryhive.com
Telefon : 0(312) 925 65 05